Räknestugan

Räknestugan

Räknestugan är till för dig som läser matematik eller något annat ämne där matematik ingår, t.ex. fysik eller ekonomi. 

I räknestugan kan du sitta och räkna självständigt eller tillsammans med andra. Här finns möjligheten att få struktur på dina matematikstudier genom att du har en plats att gå till för att studera. Matematiklärare finns tillgängliga varje dag för att du ska kunna få det stöd du behöver.
  
Räknestugan är i sal M 282 som ligger intill Studieverkstan och Biblioteket.
  
Har du frågor? Kontakta någon av matematiklärarna.

Kontaktuppgifter

Lennart Rydsmo
Cecilia Petersson
Jolanta Engström
Wei Sönnerhed
Torbjörn Persson