Lärcenter söker ny Yrkeshögskoleutbildning

Ansökningstiden för att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar har löpt ut. Lärcenter som i år hade omsök på Guldsmed och Signaltekniker söker även en helt ny utbildning inom vård.

Den 18:e juni lämnade Lärcenter in sina ansökningar till yrkeshögskolemyndigheten. Föruton Signaltekniker och Guldsmed så var det i år en ny utbildning till Specialistundersköterska inom måltid och näring. En utbildning som stöds av bla Livsmedelsverket samt branschorganisationerna Kost & Näring samt Måltid Sverige.

Lärcenter kommer att vara utbildningsort för tre Yh-utbildningar som söks av andra utbildningsanordnare:
• Logistik- och infrastrukturplanerare
• Specialist inom autismspectrum disorder
• Arbetsledare storkök

Besked om utbildningsstart sker i januari 2020 och går de igenom så är utbildningsstart hösten 2020