3 olika sätt att läsa svenska som andraspråk 2

Nu finns det tre olika möjligheter att läsa kursen svenska som andra språk 2 med start i mars 2019.

Du kan läsa schemalagd undervisning med två lektioner per vecka dagtid på Lärcenter. Kursen pågår mellan 190326–190531 samt 190812–191018. Sista ansökningsdag är den 17 februari och du söker via Lärcenters ansökningsweb.länk till annan webbplats

Du kan läsa närdistans på Lärcenter där du har kontakt med din lärare via vår lärplattform och du kommer till Lärcenter vid enstaka tillfällen. Kursen pågår:190326–190531 samt 190812–191018. Sista ansökningsdag är den 17 februari och du söker via Lärcenters ansökningsweb.länk till annan webbplats

Du kan läsa närdistans med fjärrundervisning, då läser du en lektion per vecka, dagtid på Lärcenter. Du möter din lärare och dina kurskamrater via ljud och bild från Lidköping. Kursen pågår: 190318–190712 samt 180729–190816 Sista ansökningsdag är den 10 mars och du söker via Campus västra Skaraborgs ansökningsweblänk till annan webbplats. Betyg i tidigare kurser behöver bifogas med ansökan.

Vill du ha mer information? Kontakta våra studie- och yrkesvägledare.