DIGITAL KOMPETENS - Ny kurs på Lärcenter!

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt och blir alltmer digitaliserat. Det krävs kunskaper att förstå hur digital teknik, digitala verktyg och digitala medier fungerar, men också hur de påverkar samhället och oss som individer.

Kunskaper i digital kompetens ger dig förutsättningar att fatta beslut i vardagslivet och ökar möjligheterna att delta i arbets- och samhällsliv vilket kan stärka dig som elev att klara av övriga studier. Nu kan du söka vår orienteringskurs på 30 poäng. Sista ansökningsdag är 3 juni.