Matematiklärare med i Nämnaren

Andreas och Sara

Matematiklärarna Andreas Lindahl och Sara Johansson på Lärcenter har skrivit en artikel som har publicerats i Nämnaren, tidsskriften för matematikundervisning
som ges ut av nationellt centrum för Matematik.

Artikeln Representationsrutor, ett verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation har skrivits av Andreas och Sara och verktyget har arbetats fram i matematikämneslaget under ett par års tid. Artikeln finns att läsa på Lärcenters bibliotek.