Strategisk Corporate Social Responsibility – tvådagarskurs i hållbar miljö och samhällsutveckling

Ny kurs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, för medarbetare inom hållbarhet/csr, inköp, marknad, utveckling, kvalitet m.m. som bättre behöver förstå hur miljö- och sociala aspekter kan integreras i företagets kärnverksamhet och affärsstrategier.

Strategisk Corporate Social Responsibility fokuserar på att utveckla ett företags roll i samhället så att såväl lönsamheten som samhället förbättras. Globala frågor blir lokala frågor och utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Strategisk Corporate Social Responsibility (CSR) fungerar och hur ett företag kan integrera CSR i sin affärsstrategi. Hur förs hållbarhetsfrågor över till praktiken? Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hållbarhet/CSR, inköp, marknad, utveckling, kvalitet m.m. som bättre behöver förstå hur miljö- och sociala aspekter kan integreras i företagets kärnverksamhet och affärsstrategier. Deltagarna behöver inte arbeta dagligen med CSR/hållbarhet, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur miljö- och sociala aspekter påverkar företagets olika delar. Tid: 4-5 april, max deltagarantal 20 st


Åsa Tidquist

0515-88 71 9164
asa.tidquist@falkoping.se