Arbete på väg

Arbete på väg

Behöver du gå utbildningen ARBETE PÅ VÄG? Ska du arbeta i och på gator där kommunen är ansvariga finns regler du behöver veta och följa, för allas säkerhet.

Falköpings kommun i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark har utfärdat bestämmelser för de entreprenörer som arbetar inom trafikerade ytor inom kommunen. Detta innebär att all personal ska ha grundläggande kompetens innan arbetet påbörjas för att man ska uppfylla kraven för en säker arbetsplats och trafiksäkerhet för de som passerar. Utbildningen kan gälla för dig som arbetar till exempel med markanläggning, bygg, måleri och snickeri.

Nu erbjuder Lärcenter i samarbete med JS Trafik och teknik utbildning en grund- och påbyggnadsutbildning. Läs mer och anmäl dig här