Nio miljoner för bättre matchning på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden (EFS) har beviljat nio miljoner kronor till projektet Plattform – Ung Styrka Falköping. Arbetssökande med bristfällig kompetens ska utbildas och matchas för det behov av arbetskraft som finns på den lokala arbetsmarknaden.

Falköping har beviljats medel till projektet Plattform-Ung Styrka Falköping. Ett projekt som är framsprunget genom diskussioner med näringslivet, AF, Arbetsmarknadens parter och Falköpings kommun. Tillsammans har man diskuterat hur man ska förbereda lågutbildade arbetssökande så att de blir framtidens arbetskraft . Syftet med projektet är att knyta den arbetssökande närmare arbetslivet med hjälp av praktik och arbetsplatsförlagd utbildning.

I dag har vi en stor grupp arbetssökande med fel kompetens och samtidigt har näringslivet ett stort behov av arbetskraft med vissa specifika kunskaper. Detta vill vi matcha samtidigt som den arbetssökande kan ges möjligheter till kompletterande studier i t ex svenska. Ansvariga för projektet är AME - Arbetsmarknadsenheten på Lärcenter.