YH lever upp till kraven

Studerande i lektionssal

Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat YH utbildningen Kvalificerad signaltekniker på Lärcenter Efter tillsynen bedömer myndigheten att utbildningen lever upp till de krav som författningarna ställer.

Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en inledande tillsyn av utbildningen kvalificerad signaltekniker som anordnas av Falköpings kommun vid Lärcenter.

Myndigheten gör regelbundet tillsyn av utbildningarna inom Yrkeshögskolan och nu var det dags för Lärcenters utbildning kvalificerad signaltekniker. Under tillsynen har de gjort telefonintervjuer med representanter för utbildningssamordnaren och även från de studerande. Detta tillsammans med underlag från myndighetens databaser och material som begärts från utbildningssamordnaren har myndigheten kommit fram till att utbildningen kvalificerad signaltekniker lever upp till de krav som författningarna ställer. Med det avslutar myndigheten ärendet.