Är du intresserad att läsa våra YH-utbildningar?

Lärcenter har tillsammans med Mjölby och Karlshamn sökt 8 YH utbildningar. Tre utbildningar i egen regi och fem utbildningar som är distansutbildningar. Besked om vilka vi får kommer i slutet av januari.

Lärcenter lämnade in tre ansökningar till myndigheten, Tågtekniker 200 YHp, Logistik-verksamhetsutvecklare 400 YHp och Kvalificerad skötare inom psykiatri 400 YHp.

Mjölby lämnade in en anökan om att få utbilda lokförare 220 YHp med distansort Falköping

Karlshamn lämnade in fyra ansökningar, Offentlig e-handlare 200YHp, Förändringsledare inom energibeteende och design 400YHp, E-vårdsutvecklare 400 YHp och Strategisk offentlig upphandlare 400YHp med distansort Falköping.

Vill du veta mer om de utbildningarna som Mjölby och Karlshamn ansvarar för så hittar du information på deras hemsidor eller kontakta deras studie- och yrkesvägledare (kontaktuppgifter hittar du på deras sida).

MJÖLBYlänk till annan webbplats

KARLSHAMNlänk till annan webbplats