Lärcenter söker 8 YH utbildningar

Lärcenter söker tillsammans med Mjölby och Karlshamn 8 Yrkeshögskoleutbildningar. Tre utbildningar i egen regi och fem utbildningar som är distansutbildningar.

1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH) kom in till Myndigheten för Yrkeshögskola, Lärcenter lämnade in tre, Tågtekniker 200 YHp, Logistik-verksamhetsutvecklare400 YHp och Kvalificerad skötare inom psykiatri 400 YHp. Mjölby lämnade in en anökan om att få utbilda lokförare 220 YHp med distansort Falköping och Karlshamn lämnade in fyra ansökningar, Offentlig e-handlare 200YHp, Förändringsledare inom energibeteende och design 400YHp, E-vårdsutvecklare 400 YHp och Strategisk offentlig upphandlare 400YHp med distansort Falköping. Besked om vilka utbildningar som får genomföras kommer i januari/februari 2017