Lärcenter har tagit fram filmer tillsammans med skolverket

Lärcenter har i samarbete med NCM (nationellt centrum för matematik) deltagit i framtagandet av filmer till skolverkets satsning matematiklyftet. Detta efter att matematikämneslaget på Lärcenter har deltagit i matematiklyfsatsningen och där utvecklat matematikundervisningen.

Matematiklärarna Sara Johansson och Andreas Lindahl har tillsammans med elever gjort en film om kommunikation i räknestugan och en film om att använda Representationsrutor för elevernas begreppsförståelse. Filmerna finns på skolverkets matematiklyftsportal i modulen vuxenutbildningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster