Yrkeshögskolan får fortsatt förtroende

Yrkeshögskolemyndigheten har i dagarna beviljat Lärcenters utbildningar Signaltekniker och Guldsmed fler utbildningsomgångar. De kommande två åren får Lärcenter fortsätta att bedriva utbildningarna Signaltekniker och Guldsmed.

I 2015 års ansökningsomgång fick myndigheten för Yrkeshögskolan in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2016 eller våren 2017. Av de inkomna ansökningarna beviljades 446 utbildningar och Lärcenters utbildningar till Guldsmed och Signaltekniker var två av de beviljade. Lärcenter hade också sökt utbildningarna Logistik och supply chain, Tågtekniker och Kvalificerad skötare inom psykiatri men dessa beviljades ej.

Läs mer om utbildningarna till;
Guldsmed
Signaltekniker