Bokningsformulär

Välj vilken sal du vill boka *
Flerval


Vi vill använda fäljande utrustning *
Flerval

Vill du göra en beställning i Café Blå? Kontakta personalen så hjälper de dig med dina önskemål.

Välkommen som hyresgäst!

Kundservice ger information om lokal och utrustning när du anländer. Du som är hyresgäst är skyldig att vid offentliga arrangemang ta kontakt med polis och räddningstjänst för erforderliga tillstånd.

Avbokning

Vid eventuell avbokning av lokal, meddela oss detta senast två arbetsdagar innan uthyrningsdagen, i annat fall debiteras uthyrningskostnaden.

Förtäring

Om du önskar beställa lättare förtäring kontakta Café Blá, telefon 0515-88 71 16.

Ansvarig för arrangemanget

Kontrollera och informera övriga deltagare om

  • Utrymningsplanen som finns anslagen i varje lokal.
  • Att rökning inte är tilláten.

Tänk på

  • Att komma i god tid sá att du i lugn och ro kan göra dig bekant med lokalen och vår teknik.
  • Att återställa lokalen i ursprungligt skick. Extra städning och iordningställande debiteras.
  • Att återlämna nycklar/passerkort till Kundservice när du lämnar lokalen.
  • Att vi inte erbjuder konferensservice.