Krishantering på Lärcenter

Lärcenter har en speciell organisation som börjar arbeta vid kriser. Får du veta att det har inträffat en olycka, ett dödsfall eller någon anna svår händelse med anknytning till Lärcenter, ska du genast anmäla detta till skolans personal.

Telefonnummer till Lärcenters krisgrupp


Sandra Lidberg

förvaltningschef

88 71 01

Åsa Sandberg

rektor

88 71 34

Thomas Ros

rektor

88 71 24
Anna Carlsson

nämndsekreterare

88 71 02

Peter Löfholm

chef AME

88 71 91

Tarja Härkönen Thörn

verksamhetssekreterare

88 71 48

Carina Wideqvist

verksamhetssekreterare

88 71 10

Ulrika Svensson

kommunikatör

88 71 30Om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips och checklistor om hur du kan förbereda dig inför olika kriser.
www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det ofattbara händer inte alltid andra

På nästan alla skolor inträffar varje år något som förändrar livet för dem som drabbas. Ibland berörs hela skolan. I oktober 1998 dog 63 ungdomar och flera hundra skadades när det brann i en festlokal i Göteborg. Några månader senare omkom sju ungdomar och två fritidsledare från Norrköping under en utflykt. Men vanligast är att endast en eller ett par elever drabbas. En förälder kan bli svårt sjuk, ett syskon kan omkomma i en olycka. En elev eller någon ur personalen kan hotas eller utsättas för våld. Händelserna kan inträffa på skoltid eller på elevernas fritid.

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra. Man kanske undviker att tala om det som har hänt, för att man tror att det är bättre att låta det vara. Det är det inte. Den som är drabbad behöver dela sina känslor med andra. En elev som mår dåligt kan ha svårt att koncentrera sig. Skolan måste ge eleven det extra stöd som hon eller han behöver. Efter brandkatastrofen i Göteborg fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utreda hur skolorna hade hanterat krisen. Rapporten var positiv. Såväl lärare och elever som experter på krishantering tyckte att skolorna hade klarat krisarbetet bra. Det fanns sedan tidigare krisplaner och dessa hade varit till stor hjälp. Rapporten visade att skolorna hade en nyckelroll i sorgearbetet. De stod för vardag, kontinuitet och trygghet. Där fanns lärare och andra vuxna som lyssnade och tröstade. Där fanns också kamrater att dela sorgen med.
  
Utdrag från skolverkets rapport; Beredd på det ofattbara, Om krisberedskap och krishantering i skolor