Studie- och yrkesvägledare på Lärcenter

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0515-88 71 61

E-post: syvlarcenter@falkoping.se

Anna Christensson

Ansvarsområde;
Arbetsmarknadsenheten
Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
Yrkeshögskolan

Anette Karlsson

Ansvarsområde;
SFI studieväg 1, 2 och 3
Drop-in
Telefontid

Marina Nårsa

Ansvarsområde;
Allmänna kurser - grundskolenivå och gymnasialnivå

 

Frida Mellström

Ansvarsområde;
Särskild utbildning för vuxna -träningsskolenivå, grund- och gymnasialnivå
Drop-in
Telefontid