Ledningsgrupp

Sandra Lidberg
0515-88 71 01
sandra.lindgren@falkoping.se

Förvaltningschef

Peter Löfholm
0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se

Verksamhetschef, Arbetsmarknadschef AME

Thomas Ros
0515-88 71 24
thomas.ros@falkoping.se

Rektor

Samuel Rundin
0515-88 71 45
samuel.rundin@falkoping.se

Rektor

Åsa Sandberg
0515-88 71 34
asa.sandberg@falkoping.se

Rektor