Administration

Anna Carlsson
0515-88 71 02
anna.carlsson@falkoping.se

Nämndsekreterare och personalsekreterare

Tarja Härkönen Thörn
0515-88 71 48
Tarja.Harkonen@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, SFI

Bozidar Krivokuca
0515-88 71 21
bozidar.krivokuca@falkoping.se

Ekonom

Tina Malmrot
0515-88 71 38
tina.malmrot@falkoping.se

IT-ansvarig, Lärare Särvux

Maria Mannvik
0515-88 71 21
maria.mannvik@falkoping.se

Ekonom

Carina Palmquist
0515-88 71 55
carina.palmquist@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, kärnämnen, yrkesvux, särvux, NTI

Ulrika Svensson
0515-88 71 30
ulrika.svensson@falkoping.se

Information/kommunikation, Marknadsföring

Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se

Koordinator uppdragsutbildningen

Carina Wideqvist
0515-88 71 10
carina.wideqvist@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, vård- och omsorg