Administration

Anna Carlsson
0515-88 71 02
anna.carlsson@falkoping.se

Nämndsekreterare och personalsekreterare

Sara Hansson
0515-88 71 55
sara.hansson@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, kärnämnen, yrkesvux, särvux, NTI

Tarja Härkönen Thörn
0515-88 71 48
Tarja.Harkonen@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, SFI

Tina Malmrot
0515-88 71 38
tina.malmrot@falkoping.se

IT-ansvarig

Maria Mannvik
0515-88 71 21
maria.mannvik@falkoping.se

Ekonom

Emma Ottosson
0515-88 71 78
emma.ottosson@falkoping.se

Koordinator uppdragsutbildningen

Ulrika Svensson
0515-88 71 30
ulrika.svensson@falkoping.se

Information/kommunikation, Marknadsföring

Åsa Tidquist

Tjänstledig

Koordinator uppdragsutbildningen

Carina Wideqvist
0515-88 71 10
carina.wideqvist@falkoping.se

Administratör vuxenutbildningen, vård- och omsorg