Läshjälp

På Lärcenters bibliotek och i Studieverkstan finns hjälp för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Du kan låna eller använda;

  • kurslitteratur inläst som ljudbok/talbok
  • MP3-spelare
  • läsblad och läslinjaler
  • läspenna, som läser upp texter, även på engelska
  • det engelska rättstavningsprogrammet Spell Right
  • talsyntes, som läser upp text, på alla våra dator
  • skönlitteratur som ljudbok                   

Prata med din lärare om dina behov och vänd dig gärna till oss i biblioteket eller specialpedagogerna som särskilt arbetar med detta.