Läshjälp

På Lärcenters bibliotek och i Studieverkstan finns hjälp för dig med läs och skrivsvårigheter.

Du kan låna eller använda;

  • kurslitteratur inläst som ljudbok/talbok
  • Daisy-spelare, CD-spelare, MP3-spelare
  • läsblad och läslinjaler
  • läspenna, som läser upp texter, även på engelska
  • det engelska rättstavningsprogrammet Spell Right
  • talsyntes, som läser upp text, på en dator och ett USB-minne
  • skönlitteratur som ljudbok                   

Prata med din lärare om dina behov och vänd dig gärna till oss, som särskilt arbetar med detta.