Låna och låna om

Så här lånar du böcker
Du måste ha ett LÅNEKORT till Falköpings bibliotek. Det får du på
vilket bibliotek som helst i Falköpings kommun. Första gången måste du legitimera dig.
               
Så här gör du på Lärcenters dator i Biblioteket:
Klicka på "låna här" i vänstra spalten. Klicka på "låna" Scanna lånekortsnummret. Skriv in PINkoden klicka på "logga in". Scanna bokkoden. Logga ut!  
OBS KOM IHÅG ATT LOGGA UT!

                      
Så här lånar du om dina böcker
Sök upp stadsbibliotekets hemsida på Internet,följ anvisningarna för att låna om.
OBS! Om boken är reserverad måste du återlämna boken på utsatt tid, i annat fall får du direkt ett nytt förfallodatum.
         
              
Så här reserverar du böcker
Sök upp bibliotekets hemsida på Internet. Klicka på Bibliotekskatalogen. Sök upp boken. Under Att låna ser du när boken ska vara tillbaka. Klicka på Reservera. Välj sedan Biblioteksenhet.

Klicka Avsluta.