Värdeskapande logistik

Utbildning på distans i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kännedom om hur man effektiviserar varuflöden och anpassar dem efter e- handel. Du får kännedom om de regler lagar och avtal som styr internationella transporter export-import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om Värdeskapande logistik, Ekonomistyrning, Inköp och Försäljning samt E-handel och 3PL lösningar. Du kommer att arbeta med logistikprogram för transportlösningar. Program för internationell handel och tullhantering. Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper i logistikbranschen och ger dig möjlighet att arbeta som Logistiker, Logistiker för transportplanering, Logistikadministratör, Transportlogistiker, Transportledare eller Speditör.

Utbildningen bedrivs på distans i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping. Föreläsningar kommer att hållas i Falköping via telebild från Jönköping.

Läs mer om utbildningen på Yrkeshögskolan Jönköpings hemsida.länk till annan webbplats

Saknar du behörighet för att söka?

Vi erbjuder dig möjlighet att gå en behörighetsgivande förutbildning. Förutbildningen omfattar tre tillfällen i augusti och ger dig grundläggande kunskaper i logistik. Genomgången och godkänd förutbildning ger dig särskild behörighet och en plats på utbildningen.

Utbildningstillfällen (tre obligatoriska dagar):

Tisdag 21 augusti kl 16:30-19:30

Onsdag 22 augusti kl 16:30-19:30

Torsdag 23 augusti kl 16:30-19:30

Förutbildningen genomförs på Lärcenter (förutsättning minst 5 deltagare). Förutbildningen är kostnadsfri men ej CSN-berättigad. (Själva utbildningen Värdeskapande Logistik är kostnadsfri och CSN-berättigad. )

Anmäl dig via mail till yh@jonkoping.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ange för- och efternamn samt ÅÅMMDD i ditt personnummer. Vi bekräftar alltid anmälan. Efter anmälan kommer du att kontaktas för mer information och instuderingsmaterial.

Frågor? Kontakta Yrkeshögskolan Jönköping på yh@jonkoping.se eller Cathrine Dånsjö, utbildningsledare Tel: 070 263 15 17

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under fyra terminer.

Sammanlagda YH-poäng: 400

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • Transportprogrammet eller Handels- och administrations programmet eller
  • motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet.

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Elprojektör

Utbildningsstart

Start hösten 2018

Ansökan

Ansökan öppnar under våren.

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare:

Yvonne Sundén