Tågtekniker

Tåg

Utbildningen är för dig som vill ha ett omväxlande yrke med praktisk inriktning i en framtidsbransch! Som tågtekniker har du kunskaper om hur ett tåg är uppbyggt, vad som behövs för att kunna sköta löpande underhåll av järnvägsfordon samt att kunna felsöka och avhjälpa de mest förekommande felen.

Utbildningen ger dig bl.a. kunskaper för att kunna hantera den teknik som finns i tåg.
Utbildningen ger dessutom de teoretiska kunskaper som krävs för att efter praktisk
erfarenhet kunna bli Tillsyningsman för fordonsförflyttning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under två terminer. I utbildningen ingår följande kurser.

LIA 1, 10p
LIA 2, 50p
Systemteknik, 1 50p
Systemteknik 2, 20p
Fordonsteknik 1, 10p
Fordonsteknik 2, 10p
Fordonsintroduktion, 15p
Underhållsteknik 1, 20p
Underhållsteknik 2, 10p
Examensarbete 5p

Sammanlagda YH-poäng: 200

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • Svenska 1 med lägst betyget E eller Svenska A med lägst betyget G, eller motsvarande.
  • Matematik 1a med lägst betyget E eller Matematik A med lägst betyget G, eller motsvarande.
  • Engelska 5 med lägst betyget E eller Engelska A med lägst betyget G, eller motsvarande.

samt minst ett av nedanstående krav:

  • Elektromekanik, Mekatronik 1 samt Praktisk ellära med lägst betyget E, eller motsvarande

eller 

  • Fordonsteknisk introduktion samt Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden med lägst betyget E, eller motsvarande.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Tågtekniker

Utbildningsstart

Start hösten 2018 under förutsättning att utbildningen blir beviljad av Yrkeshögskolemyndigheten.

Ansökan

Ansökan öppnar under våren

InformationsbladPDF

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare:
Rose-Marie Dagman

Yvonne Sundén