Svetsspecialist och svetsinspektör

Utbildning på distans i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping

Utbildningen vänder sig till dig som vill vidareutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning.

Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som svetsansvarig eller svetsinspektör. Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser.

Utbildningen bedrivs på distans i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping. Föreläsningar kommer att sändas via telebild från Jönköping till Lärcenter i Falköping.

Läs mer om utbildningen på Yrkeshögskolan Jönköpings hemsida.länk till annan webbplats 

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under två terminer.

Sammanlagda YH-poäng: 200

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • industritekniskt program eller motsvarande kunskaper
  • tre års arbetslivserfarenhet från svetsande tillverkning.

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Elprojektör

Utbildningsstart

Start hösten 2018

Ansökan

Ansökan öppnar under våren

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare:

Yvonne Sundén