Specialistutbildad undersköterska inom måltid och näring

Specialistutbildad undersköterska inom måltid och näring är en eftergymnasial vidareutbildning för undersköterskor och riktar sig till dig som har ett stort intresse för måltidens inverkan på hälsan, såväl psykiskt som fysiskt. Tillräckligt med energi och näring är en förutsättning för att hålla sig frisk, och för att medicinska behandlingar ska ha effekt. Måltiden är också viktig för att skapa sociala sammanhang och att bryta ensamhet. Bra måltider är sådana som hamnar i magen, som gör nytta i kroppen och som ger livet guldkant.

Undernäring är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen, och problematiken för individer med psykiska eller fysiska funktionshinder är likartad, eller desto oftare omvänd. Anledningen är att man får i sig för lite eller fel slags mat. Därmed är undersköterskans roll oerhört viktig. Det är i många fall den som ska få måltiden att fungera med allt från beställning, i vissa fall tillredning, individuella önskemål, servering och måltidsmiljö. Under denna utbildning får du kompetens att:

  • Använda måltiden som en resurs och ett verktyg i vård- och omsorgsarbetet.
  • Förebygga, upptäcka och uppmärksamma under-/övervikt.
  • Anpassa måltidsmiljö och måltidssituation efter individuell, kulturell, etisk och religiös preferens.
  • Minska måltidens klimat- och miljöbelastning med hänsyn till målgrupp.
  • Ta fram rutiner och arbetssätt utifrån rekommendationer, förordningar och föreskrifter.

Utbildningsinformation

Utbildningen pågår under ett år på halvfart. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete.

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. Utbildningsanordnaren är Lärcenter Falköping. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med enhetschefer, dietister och omsorgspersonal inom privat och offentlig omsorg, Livsmedelsverket samt branschorganisationen Kost & Näring.

Förkunskapskrav

Utbildad undersköterska samt 2 års yrkeserfarenhet från arbete som undersköterska.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Utbildningsstart

Utbildningen startar hösten 2020 under förutsättning att den beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare
Emma Ottosson
0515-88 71 78

Studie- och yrkesvägledare
0515-88 71 00