Signaltekniker

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som tekniker ute på fältet och vara med och underhålla och bygga framtidens järnväg.

Signaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i arbetet. Signaltekniker arbetar till stor del utomhus i nästan alla väder. Det är ett fysiskt arbete som kräver god kondition och stor rörlighet. Arbetet organiseras alltid i arbetslag som jobbar tätt tillsammans. Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas upp i onödan.

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på att signalteknikern har ett tydligt säkerhetstänkande och ansvarstagande i arbetet. Du kommer att vara en viktig resurs för framtida järnvägsprojekt.

Efter utbildningen kan du arbeta som signaltekniker hos någon av alla entreprenörer som underhåller järnvägen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under två terminer. I utbildningen ingår följande kurser.

Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSQ), 12p
Järnvägsteknik, 10p
LIA 1, 15p
LIA 2, 45p
Signalteknik 1, 13p
Signalteknik 2, 20p
Signalteknik 3, 30p
Signalteknik 4, 50p
Examensarbete, 10p

Sammanlagda YH-poäng: 205

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • Elektromekanik, Mekatronik 1 samt Praktisk ellära med lägst betyget E, eller motsvarande.
  • Svenska 1 med lägst betyget E eller Svenska A med lägst betyget G, eller motsvarande.
  • Lägst Matematik 1a med lägst betyget E eller Matematik A med lägst betyget G, eller motsvarande.
  • Sökande ska uppfylla hälsokraven i Järnvägsinspektionens föreskrift BV-FS 2000:4.

Är du inte behörig för att söka? Läs här om vår förberedande utbildning här

Urval

Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Signaltekniker

Utbildningsstart

Utbildningen startar 13 augusti 2018

Ansökan

Länk till Yrkeshögskolans antagningsweblänk till annan webbplats

Bifoga betyg, dokument som styrker ev. arbetslivserfarenhet samt hälsodeklaration. Blankett för hälsodeklaration finner du här: Blankett för hälsodeklarationPDF

InformationsbladPDF

Kontaktuppgifter


Utbildningsledare:
Yvonne Sundén

Studie- och yrkesvägledare:
Anna Christensson