Psykiatrispecialiserad undersköterska

Psykiatri

En utbildning för dig som vill arbeta inom den psykiatriska vården. Utbildningen riktar sig mot privata vårdgivare, landsting och kommuner.

Utbildningen ger dig kompetenser för att kunna hantera svåra situationer i omvårdnaden och omsorgen av individer med psykisk ohälsa med ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Du får också kompetens för att kunna genomföra professionella samtal och fungera som kontaktperson. Dessutom får du kunskaper för att kunna stödja vårdtagare, anhöriga och närstående. Du ska även kunna medverka i utvecklings- och förändringsarbete.

Tänkbara yrkesroller efter avslutad utbildning är;

  • Psykiatrispecialiserad undersköterska
  • Skötare i psykiatrisk vård
  • Behandlingsassistent
  • Boendestödjare

Utbildningens innehåll

Utbildningen pågår på halvtid under två år med en studiedag per vecka på skolan.I utbildningen ingår följande kurser.

Behandlingsmetoder och pedagogiskt förhållningssätt, 20 p

Examensarbete 20 p

Kommunikation och samtalsteknik 30 p

Lagstiftning och juridik 20 p

LIA (Lärande i arbete) 1 25 p

LIA 2 25 p

Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv 15 p

Psykopatologi samt psykiatrisk omvårdnad och omsorg 45 p

Sammanlagda YH-poäng: 200 p

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola.

Särskilda förkunskaper Godkända betyg (E/G/3) inom vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande och yrkeserfarenhet minst ett år som undersköterska, skötare, stödassistent eller motsvarande.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser görs ett urval i två steg. I steg 1 görs en bedömning av behörighet från gymnasiet eller motsvarande. I steg 2 poängsätts yrkeslivserfarenheten med 1 poäng per arbetad månad heltid. Max 12 poäng. 30 personer antas till utbildningen och resterande blir reserver enligt rangordningslista.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsstart

Utbildningen kommer att starta hösten 2018 under förutsättning att utbildningen blir beviljad av Yrkeshögskolemyndigheten.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på halvtid närdistans och under högt eget ansvar. Du har som studerande hos oss på Lärcenter tillgång till bibliotek och studieverkstad som en hjälp i dina studier. Vi använder lärplattformen Fronter för kommunikation mellan studerande och lärare.

Ansökan

Ansökningswebben öppnar under våren

InformationsbladPDF

Kontaktuppgifter

Yvonne Sundén