Internationell handelslogistiker

Utbildning på distans i samarbete med Lärcenter Karlshamn.

Logistik

Många branscher är i behov av medvetna logistiker som arbetar för ökad effektivitet, hållbar utveckling, lönsamhet och kundnytta.

Logistik berör alla företag och är läran om effektiva flöden. Genom förändringar i flöden kan företag öka kundvärdet och minska kostnader. Flöden kan förändras genom att kartlägga, analysera och förbättra. Logistik handlar helt enkelt om att stärka företagets konkurrenssituation både nationellt och internationellt.

Efter utbildningen kan du arbeta inom olika delar av logistikens flöden, såsom distribution, lager, produktion, transport, information med mera. Tänkbara yrkesroller efter avslutad utbildning är:

  • Logistiker, lagerplanering
  • Logistiker, transportplanering
  • Logistiker, inköpare
  • Transportplanerare
  • Transportledare

Utbildningen bedrivs på distans i samarbete med Lärcenter Karlshamn och Yrkeshögskolan Hässleholm. Föreläsningar kommer att hållas från såväl Karlshamn, Hässleholm som Falköping, enligt ett på förhand uppgjort schema, och sändas via telebild till övriga studieorter.

Läs mer om utbildningen på Lärcenter Karlshamns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under fyra terminer. I utbildningen ingår följande kurser.

- Affärsekonomi
- Demand Chain Management
- Examensarbete
- Fackspråk - engelska och tyska
- Informationslogistik
- Internationell handel, betalning och finansiering
- Internationellt inköp och försäljning
- Kvalitet, hållbarhet och processutveckling
- LIA 1 inkl. val att ansöka om LIA-plats i Tyskland
- LIA 2 inkl. val att ansöka om LIA-plats i Tyskland
- Projektledning och affärskommunikation
- Transport- och distributionslogistik
- Transporträtt och logistikavtal

Sammanlagda YH-poäng: 400

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

Betyget E (Godkänt) på följande gymnasiekurser:
- Engelska 5 (A), eller motsvarande
- Logistik 1, eller motsvarande
- Transport och spedition, eller motsvarande

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningsstart

Utbildningen startar under förutsättning att Yrkeshögskolemyndigheten beviljar utbildningen.

Ansökan

Ansökan görs via Lärcenter Karlshamn.
Ansök och läs mer om utbildningen på www.karlshamn.se/handelslogistikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista ansökningsdag 15 augusti.