Guldsmed

På YH Guldsmed får du kunskaper och färdigheter i avancerad hantverksteknik inom guldsmide.

En guldsmeds arbetsuppgifter består bland annat av att tillverka smycken av ädelmetall med traditionella och moderna produktions- och hanverkstekniker men också att kunna utföra reparationer och omarbetningar av smycken utifrån kundens önskemål.

Utbildningen ger dig kompetenser att kunna göra reparationer och omarbetningar på smycken eller andra föremål, kunna presentera en idé från skiss till ritning till färdig produkt och på så sätt omsätta kundens designförslag till ett färdigt resultat.

Är du redan Guldsmed? Vi erbjuder fortbildning inom juvelfattning, följ länken för mer information.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under 120 veckor. I utbildningen ingår följande kurser.

Branschkännedom, 10p
Design, 20p
Eget företagande, 50p
Examensarbete, gesällarbete 95p
Fattning och gravyr, 15p
Gemmologi, 20p
Guldsmeds- och Produktionsteknik 1, grundläggande nivå 70p
Guldsmeds- och Produktionsteknik 2, fördjupad nivå, 70p
Guldsmeds- och Produktionsteknik 3, avancerad nivå, 70p
LIA 1, 60p
LIA 2, 60p
LIA 3, 60p

Sammanlagda YH-poäng: 600p

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

Särskild behörighet Kurserna hantverksteknik 1–4 och 5, 5 special och 6a på gymnasieskolans hantverks- program med inriktning guldsmed eller motsvarande kompetens. Den motsvarande kompetensen ska vara dokumenterad. Samtliga behöriga sökande kommer att kallas till särskilt urvalsprov.

Om du inte är behörig kan du gå vår förberedande utbildning Guldvux

Urval

Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Guldsmed

Utbildningsstart

Start hösten 2018

Ansökan

Till dig som startar dina studier hösten 2018

Allmän informationPDF

Hitta bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter Utbildningsledare:

Yvonne Sundén
Rose-Marie Dagman