Elprojektör/elkonstruktör

Utbildning på distans i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping

Utbildningen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om Ellagstiftningen, Dokumenthantering, Entreprenadjuridik samt projektledning.

När du är klar med utbildningen kan du arbeta som elprojektör, elkonstruktör, Eltekniker, CAD ritare inom elteknik, Teknikkonsult, Yrkeslärare och Arbets-/ serviceledare inom el.

Utbildningen bedrivs på distans i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping. Föreläsningar kommer att hållas från Falköping via telebild och på plats i Jönköping samt ute på LIA företag.

Läs mer om utbildningen på Yrkeshögskolan Jönköpings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under två terminer. I utbildningen ingår följande kurser.

LIA 1, 25p
LIA 2, 25p
Dokumenthantering samt Miljö och Kvalitetsteknik, 30p
Ellagstiftning samt Elsäkerhet och Elregler vid installation, 45p
Elprojektering och Elkonstruktion, 45p
Entreprenadjuridik och Projektledning, 30p

Sammanlagda YH-poäng: 200

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • slutbetyg från El och energiprogrammet eller
  • motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet.

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Elprojektör

Utbildningsstart

Start hösten 2018 under förutsättning att myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar ny utbildningsomgång.

Ansökan

Ansökan öppnar under våren.

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare:

Yvonne Sundén
Rose-Marie Dagman