Avancerad CNC-tekniker blått certifikat

Utbildning på distans i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping

Utbildningen är för dig som vill vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper, för att kunna arbeta inom företag med CNC-maskiner för skärande bearbetning. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om produktionsberedning för CNC-styrda maskiner.

Efter utbildningen kan du arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag.

Utbildningen bedrivs på distans i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping. Föreläsningar kommer att hållas från Falköping via telebild och på plats i Jönköping samt ute på LIA företag.

Läs mer om utbildningen på Yrkeshögskolan Jönköpings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs på heltid under två terminer. I utbildningen ingår följande kurser.

LIA 1, 25p
LIA 2, 25p
Projektledning, kvalitet och miljöledningssystem, 30p
Mätteknik, 25p
CAD/CAM och produktionsekonomi, 25p
Produktionsteknik, 20p
Programmering, ritningsläsning och beredning, 30p
Beräkningar och engelska begrepp inom skärande, 20p

Sammanlagda YH-poäng: 200

Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningen är CSN-berättigad.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

  • avlagd gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
  • yrkeserfarenhet inom tillverkningsindustrin motsvarande minst två års heltidstjänst (24 heltidsmånader) eller grönt certifikat

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Elprojektör

Utbildningsstart

Start hösten 2018 under förutsättning att myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar ny utbildningsomgång.

Ansökan

Ansökan öppnar under våren

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare:

Yvonne Sundén
Rose-Marie Dagman