Validering

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg? Då kan du få dem validerade.

Validering är till för dig som har minst ett års erfarenhet inom vård och omsorgsarbete. Du får pröva att bekräfta dina kunskaper och erfarenheter.

Validering genomförs innan du påbörjar resterande studier.

Så här går det till

Ansökan till Lärcenter
Du skickar in arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och ett personligt brev till Studie och yrkesvägledare.

Kartläggning och intervju med lärare om den kunskap och kompetens som du fått genom dina erfarenheter inom vård- och omsorgarbete.

Du får visa din praktiska kunskap på en annan arbetsplats än din egen, där en valideringshandledare bedömer din kunskap. Det brukar vara ca 5-6 arbetsdagar beroende på hur mycket kunskap och komptetens du ska validera.

Efter bedömning av din kunskap och kompetens kan du få din kunskap dokumenterad i ett intyg eller få den prövad till ett betyg. Om det saknas kunskap till ett betyg kan få studera denna kunskap. Därefter studerar du resterande kurser på vård och omsorgsutbildningen på Lärcenter.
  
För mer information kontakta
Studie- och yrkesvägledare
Anette Karlsson

Lärare
Mia Karlsson