Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna passar dig som tar ansvar för dina studier och är van att föra kommunikation med lärare via nätbaserade program. Att läsa som lärling kräver stort engagemang i studierna.

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats. Minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom  självstudier där vårdlärare stödjer dig i ditt arbete.

Utbildningen genomförs i samarbete med arbetsgivare och ger efter avslutad godkänd utbildning ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Utbildningen ger kunskaper motsvarande grundläggande krav för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Tänkbara arbeten är t.ex. undersköterska, personlig assistent och boendestödjare.