Kurspaket inom vård och omsorg

Utbildningen inleds med en veckas obligatorisk orienteringskurs. Kursen syftar till att introducera dig i utbildningen och hur det är att vara elev på Lärcenter. Efter  avslutad vecka får du ett intyg på ditt deltagande.  Vid heltidsstudier är utbildningstiden ca 1 ½ år men det går också att läsa den på deltid.

När de gemensamma kurserna är avklarade vidtar fördjupningskurser om 550 p. Du väljer själv vilken inriktning du vill ha. Just nu kan du välja mellan: Äldre, vård och omsorg, Hälso- och sjukvård, Psykiatri samt Funktionsnedsättning. Respektive fördjupningspaket startar under förutsättning att det finns minst fem deltagare och tillräckligt många APL-platser.

Sök direkt till ett fördjupningspaket

Du som redan har en omvårdnadsutbildning (eller motsvarande kompetens) och vill komplettera med ytterligare kurser kan söka ett fristående fördjupningspaket. Fördjupningspaketen startar under förutsättning att det finns minst fem deltagare och tillräckligt många APL-platser.