Vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktions-nedsättning. Det finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång.

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder, varje period är ca: tjugo veckor. Först läser du de gemensamma kurserna. När du är klar med dessa kurser söker du en fördjupningskurs. Vi erbjuder Äldreomsorg, Psykiatri, Funktionshinderområdet eller Hälso- och sjukvård. Du som har omvårdnadsutbildning och vill komplettera med ytterligare fördjupningskurser kan söka någon av dessa.

Efter genomförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga företrädare.

Logga VO-college

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund.

Utbildningsinformation

  • Beroende på sökandes förkunskaper kan utbildningens längd variera. Inom vuxen- utbildningen erbjuds validering och prövning mot betyg.
  • Ansökan sker via hemsidan lärcenter.nu Utöver lektionstid har du möjlighet att få stöd i de olika kurserna genom vår studieverkstad som är bemannad måndag-fredag.
  • utbildningsstart: augusti 2019
  • ansökan öppnar 15 april. Sista ansökningsdag: 15 maj

I samråd med vägledare under din första vecka väljer du studieform, distans eller schemabunden.

Sök här till vuxenutbildningen