Industriutbildning med språkstöd

Industribild
Industribild
Industribild

En utbildning för dig som vill arbeta inom industrin och som har ett annat modersmål än svenska.

När man arbetar inom industrin kan man arbeta med bland annat tillverkning, CNC- och robotteknik, svetsning och plåtbearbetning.

Du får stöd i svenska språket under utbildningen, både i skolan och av handledare under praktiken. Dina erfarenheter från en annan kultur är en tillgång i det svenska arbetslivet.

Förkunskapskrav

  • betyg i SFI D eller motsvarande kunskaper

Utbildnings-information

  • utbildningens längd: cirka 2 år
  • utbildningsstart: september 2016
  • sista ansökningsdag: 16 augusti 2016
  • ansökan: webansökan eller via blankett som lämnas eller skickas till Lärcenter.
  • urval: betyg och enskilda samtal

AnsökningsblankettPDF

Broschyr, språkförstärkt IndustriutbildningPDF

Nyfiken på Industrin? Se filmen från vårt studiebesök på LEAXPDF

 

För mer Information, kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Anna Christensson