Förberedande utbildning inför Yh Signaltekniker

Är du intresserad av att läsa utbildningen Yh Kvalificerad Signaltekniker men saknar rätt förkunskaper? Vi erbjuder en förberedande utbildning innehållande de elkurser som krävs för att vara behörig till Yh-utbildningen (utöver grundläggande behörighet). Ny utbildningsomgång våren 2019

Lärcenters förberedande utbildning innehåller följande gymnasiekurser:

  • Praktisk ellära
  • Elektromekanik
  • Mekatronik 1

Utbildningen är utformad för dig som vill studera till Signaltekniker på Yrkeshögskolan och som saknar de särskilda förkunskapskrav som gäller för utbildningen.

Att ha genomgått den förberedande elutbildningen innebär inte att man är garanterad plats på Yh Signaltekniker.

Behörighet och antagning

För att bli antagen till utbildningen måste du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk A eller 1 och matematik A eller 1. För att söka in till Signaltekniker på Yrkeshögskolan krävs dessutom en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Utbildningsinformation

  • Utbildningens längd: 15 veckor
  • Utbildningsstart: våren 2019
  • Sista ansökningsdag: Ej fastställt
  • Utbildningsplats: Ej fastställt
  • Ansökan:

Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare:
Anna Christensson