CNC Operatör

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom industrin. Som industri- arbetare kan du arbeta med bland annat tillverkning, CNC- och robotteknik, svetsning och plåtbearbetning.

Som CNC-operatör/Trätekniker sköter du datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt anställda tekniker. Arbetet kan bestå av svarvning, borrning eller fräsning för att tillverka detaljer i metall, trä eller plast. Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.

Som trätekniker arbetar du med modern teknik i ett levande material. Du får lära lära dig använda enkla träbearbetningsmaskiner liksom mer avancerad och automatiserad teknik.

Inom utbildningen har du möjlighet att utöka din utbildning med kursen Robot-teknik

Behörighet och antagning

Grundskolekompetens med godkända betyg i svenska alt. Svenska som andra språk, svenska grund alternativt betyg i SFI D och då läses svenska grund under utbildningen.

Utbildningsinformation

  • utbildningens längd: tre terminer
  • utbildningsstart: ej planerad
  • sista ansökningsdag:
  • ansökan: via vår ansökningsweb