Barnskötare/elevassistent

Utbildningen är för dig som vill arbeta inom förskoleverksamhet eller inom funktionsnedsättning.

Som barnskötare/ elevassistent arbetar du med barn inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ förskoleverksamhet.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för barnen. Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen.

Som elevassistent kan du också arbeta inom skolans verksamhet med elever som har någon form av funktionsnedsättning. Elevassistenten finns med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig.

Förkunskapskrav

  • grundskolekompetens eller eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper
  • för att bli antagen krävs att du är på nivå delkurs 2 i svenska som andraspråk grund.

Utbildningsinformation

  • utbildningens längd: 1,5 år som består av tre block och där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
  • utbildningsstart: ej planerad
  • sista ansökningsdag:
  • ansökan: via vår ansökningsweb
  • I utbildningen ingår det praktik (APL) du kommer då behöver lämna ett utdrag ur polisregistret till din praktikplats.