Prövning

Välkommen att göra en prövning hos oss på Lärcenter!

En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Bestämmelserna om bedömning och betyg i läroplanerna gäller också vid prövning. Det innebär till exempel att läraren vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

För prövning i kurser inom Vård- och omsorgs paketet kontakta;
Carina Wideqvist

För prövning i Svenska för invandrare (SFI) kontakta;
Tarja Härkönen Thörn

För prövning i grundläggande- och gymnasiala kurser kontakta;
Carina Palmquist

Blankett och information om prövningPDF