Kursstart 12 aug, vuxenutbildningen

Här hittar du allt som är aktuellt inför din kursstart

Schema för närdistanskurser 

Schemalagda kursstarter

Att tänka på

Under dagen ska:

  • Du registrera dig på den/de kurser du tänker gå.
  • Du delta i de kursstarter som gäller för de kurser du har sökt.
  • Du logga in med ditt Fronter konto så att du kan komma igång med dina studier.

Lärcenters riktlinje är att elev som ej kommer till registreringen och/eller på kursstart och ej meddelar förhinder till Lärcenter skrivs ut från kursen. Observera att det ingår att man både registrerar sig och går på kursstarten.

Har du förhinder så var vänlig kontakta Kundservice och meddela personuppgifter och vilken kurs det gäller.

Likabehandlingsplan

Inom KAF ska alla kunna känna sig trygga och väl bemötta vilket betyder att ingen ska känna sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling.

Lärcenters Plan mot kränkande behandlingPDF

Mitt konto

Utbildningsnätet sammanbinder Falköpings skolor, Lärcenter och biblioteken samt ger tillgång till Internet. Utbildningsnätet ska vara en resurs i undervisningen och ge studerande, deltagare, lärare och övrig personal möjlighet till en mångsidig kommunikation. Följande regler och anvisningar gäller för att skydda användaren mot eventuella kränkningar och obehag. 

Personligt datakonto 

Användare av utbildningsnätet får endast nyttja sitt eget konto och ansvarar själv för att inte någon annan använder det. Användaren måste hålla sig informerad om de regler som gäller. Alla brott, som kan spåras till ett individuellt konto, kommer i första hand att belasta ägaren av kontot. 

Personligt ansvar 

Alla användare måste uppträda under eget namn och ta ansvar för sina egna handlingar och åsikter. Användaren förväntas visa ansvar och datamognad i sin kommunikation med andra. Användning av utbildningsnätet ska upplevas som en förmån och inte som en rättighet. Brott mot reglerna leder till tillsägelse och indraget datakonto.
  
När du är klar med ditt datorarbete är det viktigt att du loggar ut eller stänger av datorn. Om du sitter vid datorn eller går ifrån en stund och arbetar med något vid sidan av, låses datorn efter 15 minuters inaktivitet. Ingen annan användare kan då logga in på datorn. Ta för vana att alltid logga ut när du går ifrån datorn för din egen och datasäkerhetens skull!