Gymnasiekurser

På Lärcenter väljer du själv i vilken takt du vill studera. Du kan studera på hel-, halv- eller deltid. Du kan läsa schemabundet eller närdistans. Gymnasiala kurser kan ge dig behörighet att söka vidare till universitets-  och högskolestudier. Du kan också välja gymnasiala kurser för att höja din kompetens. 

Schemabundna studier

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda schemapositioner per vecka där du förväntas närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.

Närdistans

Närdistans innebär att du själv väljer studietakt och vilka kurser du vill läsa. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Vilken studietakt du väljer har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

Studie- och yrkesvägledning

Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du få svar på frågor som rör dina studie- och yrkesval, studiefinansiering, behörighetsregler och liknande.

Sök här till vuxenutbildningen