Beställ betyg/intyg

Här kan du beställa ett betygsdokument eller intyg från Vuxenutbildningen på Lärcenter. Fyll i ditt namn, personuppgifter och vilka kurser som du vill ska ingå i det samlade betygsdokumentet.

Betygsdokumentet/intyget skickas till den adress där du är folkbokförd tidigast en vecka efter att du har lämnat in din beställning.

Önskar du få utfärdat ett slutbetyg eller en gymnasieexamen, läs mer här:

Fråga 1
Betyg
Fråga 1

Fråga 2
Intyg
Fråga 2


Fråga 3
Ange ditt namn, telefon och e-postadress * (obligatorisk)
Fråga 3

GDPR: Vi behöver dina personuppgifter så att vi kan säkerställa/identifiera vem du är för att hantera ditt ärendet på ett korrekt sätt. För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig måste behandlingen falla in under någon av de särskilda grunder som anges i lag. Den lagliga grund för detta ändamål är myndighetsutövning.Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på kommunens hemsida falkoping.se eller kontakta vårt dataskyddsombud; dataskydd@falkoping.se