Vuxenutbildningen

På Vuxenutbildningen studerar du på olika nivåer och med olika mål. Vi anpassar studierna efter dina behov och förutsättningar där vi utgår ifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper.

Funderar du på att börja studera?

Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan även läsa en yrkesutbildning på gymnasialnivå. Vi erbjuder en rad olika utbildningar men du har också möjlighet att söka en yrkesutbildning i en annan kommun i Skaraborg. Flera av våra yrkesutbildningar kan du läsa med språkstöd.

Yrkesutbildningar på Lärcenter

Du som är folkbokförd i annan kommun än Falköping och ämnar söka kurser/utbildningar på grundskole- och gymnasialnivå på Lärcenter, tar kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Sök till vuxenutbildningen

För dig med skyddad id (sekretessmarkering)

Har du en sekretessmarkering kan du antingen göra din ansökan via ansökningswebben eller använda ansökningsblanketten för utskrift nedan. När du fyllt i dina personuppgifter lämnar du ansökan till personal i kundservice på Lärcenter.

Ansökningsblankett för utskriftPDF

Aktuella kursstarter VUX och SFI

VUX GY+GR kurser
Kursstart 18 september
Sista ansökningsdag 25 augusti

Aktuella kursstarter Yrkesutbildningar


Extra undervisning

För dig som läser en gymnasial kurs i Engelska, Matematik, Svenska eller Svenska som andraspråk på Lärcenter erbjuder vi extra undervisning i dina pågående studier. Vi har undervisande lärare i dessa ämnen varje måndag kväll kl 17.00-19.00.

Engelska Studieverkstan

Svenska/ Svenska som andra språk M 234

Matematik Räknestugan

Du kan välja schemabundna studier, närdistans eller internetbaserade studier

Schemabundna studier 

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda lektioner per vecka där du förväntas närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.  

Närdistans 

Närdistans innebär att du själv väljer studietakt och vilka kurser du vill läsa. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Internetbaserade studier

Internetbaserade studier är för dig som inte kan studera på Lärcenter på grund av att du t.ex. har ett jobb som begränsar de möjligheterna. All undervisning sker över internet.

Studiefinansiering

Det finns olika alternativ för studiefinansiering för studier på vuxenutbildning. Läs mer på csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information eller ta kontakt med våra studievägledare.
     
Alla vuxenutbildningens kurser är avgiftsfria, men läromedel får du bekosta själv.