SFI - Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat modersmål än svenska. Genom sfi lär du dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vem får läsa på SFI?

Du får studera på SFI om:

  • du inte har grundkunskaper i svenska
  • du är folkbokförd i Falköpings kommun
  • du fyllt 16 år före 1 juli året du ansöker

Har du ingen e-postadress?
Här kan du skapa en egen e-postlänk till annan webbplats

För dig med skyddad id(sekretessmarkering)

Har du en sekretessmarkering ska du inte göra din ansökan via ansökningswebben. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information

Ansökningsblankett för utskriftPDF

När du har sökt till SFI blir du kallad till antagningssamtal innan start.

StudievägPDF

SFI broschyrPDF

SFI broschyr på ArabiskaPDF

SFI broschyr på SomaliskaPDF

SFI broschyr på TigrinjaPDF

Kurser

Utbildningen är indelad i kurserna A-D, beroende på studiemål och utbildningsbakgrund.
Du får minst 15 timmar undervisning per vecka. Självstudier kan komplettera undervisningen.
  
Vi erbjuder även alfabetiseringskurs/latiniseringskurs för dig som har behov av det.