Projektledning

Stärk rollen som projektledare för att effektivt planera, driva och slutföra projekt.

Att planera, starta upp och på ett effektivt sätt driva projekt är en spännande utmaning! Utbildningens syfte är att stärka rollen som projektledare samt tillskaffa de verktyg som behövs för att kunna bolla flera projekt samtidigt med bibehållen kontroll.

Under tre dagar får kursdeltagarna kunskaper att leda, koordinera, ansvarsfördela och styra projekt genom projektprocessen/projektets faser. Det är rollen som ledare som står i fokus och framförallt på de praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet med att leda projekt. Exempel på mallar och verktyg kommer visas och delas ut. Presentation sker med hjälp av Powerpoint och Excel.

Deltagarna har med sig viss vana av projektarbete och har viss kännedom om ett projekts faser. En kortare genomgång kommer att ingå av sammansättning av projektgrupp, fördela roller samt om olika faser i projekt.


Exempel på ämnen och verktyg som tas upp under kursen är

  • Checklista i förberedelsearbetet
  • Tidsplan, hur tänka och skapa
  • Aktivitetsplan kopplat till tidsplan
  • Hantering av utmaningar och risker
  • Hur hålla kontroll på kostnaderna under hela projektet
  • Driva projektet effektivt och kostnadsmedvetet ända in i mål
  • Utvärdering och uppföljning, hur stämma av i och efter projektet
  • Mötesteknik, effektiva avstämningar och rapporteringar

EXAMINATION

Baseras på närvaro och aktivt deltagande under kursen.

MAX ANTAL DELTAGARE

16 personer

KURSTID

10-12 april 2018, kl 8.30-17

UTBILDARE

Kursen genomförs av Göran Karlsson, Corporate Development By Göran Karlsson AB. Göran har mer än 20 år erfarenhet av förändringsarbete, projektledning och av att utbilda inom ämnet. Företag som anlitat Göran är bland annat Volvo Cars, Siemens, Nokia, Kinnarps AB.

UTBILDNINGSPLATS

Lärcenter Falköping

PRIS PER GRUPP

6100 kr (exkl. moms). Material, fika och lunch ingår för alla tre kursdagarna. Bindande anmälan från 20 dagar före kursstart, hela avgiften debiteras. Ersättare kan skickas till bokad plats.

Anmälan

Länk till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Åsa Tidquist