Fortbildning inom YKB

Yrkeskompetensbevis

Du vet väl att;

Alla förare ska gå en fortbildning inom YKB vart femte år. I Sverige ska de som omfattas av "hävdvunna rättigheter" gå den första fortbildningen inom sju år från det att lagen börjat gälla, det vill säga senast 10 september 2015 för persontransporter och senast 10 september 2016 för godstransporter. Därefter ska fortbildningen genomföras vart femte år.
  
Fortbildningen omfattar minst 35 timmar (5x7 timmar) och anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens lastbil. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket.

KURSMODULER

Fortbildning inom YKB består av 5 olika kursmoduler, vilka kan genomföras utan inbördes ordning.
Kursmodulerna är:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus
  
När du genomgått fortbildningens alla moduler får du ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte göra något prov i samband med fortbildningen.

Anmälan

När: Våren 2018, datum kommer inom kort.

Pris: 1100kr exkl. moms per kurstillfälle/modul. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Max deltagare: 20 personer per tillfälle

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Information

Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se