Forskarfrukostar 2017

Vårens program

Program för forskarfrukost

1. 4 april kl. 7.45-8.45
Självmord och självmordsrisk bland unga vuxna. Riskfaktorer, signaler och bemötande med Lars Kihlbom, lärare och föreläsare i Psykiatri, Lärcenter Falköping

2. 11 maj kl. 7.45-8.45 INSTÄLLD!
Värdebaserat ledarskap inom äldreomsorgen med Maria Wolmesjö, Bitr professor, FD i socialt arbete, Föreståndare för Centrum för välfärdsstudier, Forsknings- ledare för Arbetsliv och Välfärd, Högskolan i Borås

Plats: Lärcenter Falköping

Föreläsningarna sänds även via telebild till Campus Lidköping och Dacapo Mariestad Kostnadsfritt. Kaffe och smörgås ingår

Anmäl dig senast 2017-03-31 och 2017-05-08

Länk till anmälan

länk till annan webbplats

Tidigare föreläsningar 2016

Forskarfrukost

 

- två fristående föreläsningar som riktar sig till dig som är verksam i vård/omsorg

1. 15 november kl 7.45-8.45
Att kommunicera på äldres villkor med Annelie Sundler, forskare vid Högskolan i Borås
Åldrande och sjukdom kan sätta spår som påverkar den äldres vardag, vilket kan väcka frågor om hälsa, liv och död. Därför behövs kunskaper om hur vi kan förstå och möta detta i samtalen med äldre. Annelie Sundler, forskare vid Högskolan i Borås http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Sundler-Annelie/

PowerPoint från föreläsningen

PDF

2. 5 december kl.7.45-9.00
Hur skapar vi arbetsglädje?
Aktuell forskning: https://issuu.com/morotsnicke/docs/folder_popula__rversion_ bo_harty_hr Bo Harty, organisationskonsult, Avonova Ledarsupport AB


1. 2 mars kl. 7.45-8.45
KRAFT-givande samtal - ett verktyg i vården Mia Berglund och Catharina Gillsjö, lektorer i omvårdnad, kommer att berätta om människans lärande och egen förmåga att även i svåra situationer uppnå hälsa och välbefinnande.

Länk till föreläsninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (vi beklagar för dålig ljudupptagning)
PowerPoint från föreläsningenPDF

 

13 april kl. 7.45-8.45
Medarbetarskap Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, kommer att berätta om sin forskning och hur denna går att tillämpa i organisationer och ledaruppdrag. http://www.chefsblogg.se/jorgen/lovsang-till-medarbetarskapet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PowerPoint från föreläsningenPDF

27 april kl. 7.45-8.45
Tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap, kommer att prata om de stora vinster organisationer gör som sätter arbetsglädje och välbefinnande i fokus.

Länk till föreläsning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PowerPoint från föreläsningenPDF