Fastighets- och energiteknik nivå 1

Lärcenter Falköping erbjuder i samarbete med Skövde kommun kompetensutveckling för fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschens teknik utvecklas hela tiden och utmaningarna för yrkesverksamma fastighetsskötare förändras ständigt. Utbildningens syfte är att höja kompetensen och utöka deltagarnas kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom fastighets- och energiteknik. Områden som kommer tas upp är bl a styr- och reglerteknik, klimatskal, grundläggande el- och energiteknik, energioptimering, grundläggande kunskap om fastighetsautomation, metodisk fel- sökning och funktioner i olika system (t.ex. värme, VVS, fjärrvärme) mm. Förutom grundläggande teoretiska kunskaper inom ämnena så ligger utbildningens fokus på praktiska övningar i anpassade kurslokaler med uppbyggda system.

Utbildningen är för dig som är yrkesverksam fastighetsskötare eller vaktmästare med grundläggande kunskaper inom fastighetsskötsel.

Utbildningen sker i samarbete med Skövde uppdragsutbildning, i Kavelbrogymnasiets lokaler. Utbildningen sker under hösten 2017 och är uppdelad på sex tillfällen, ett tillfälle i veckan (kl 08-16). Datum sätts senare under våren. Max antal deltagare 14 st.

Anmälan

Plats Kavelbrogymnasiet Skövde
Pris 12 500 kr exkl. moms. I priset ingår lunch och fika samt kursmaterial

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Informationsblad för utskriftPDF

Information

Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se