Ekonomi och affärsmannaskap

Tvådagarsprogram för bättre ekonomisk förståelse och kunskap om lönsamhetsutveckling

Känner du att du inte alltid hänger med när finansiella nyckeltal och rapporter diskuteras? Har du funderat på att utveckla lönsamheten i företaget på ett med strukturerat sätt? Programmet syftar till att ge dig som deltagare ökad förståelse för ekonomi som ämne men framförallt ge dig kunskaperna att hantera olika verktyg för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet. Tvådagars programmet vänder sig till både personal på ledande positioner men också till medarbetare som både direkt och indirekt har inflytande över verksamhetens ekonomi. Deltagarna kan arbeta inom t ex inköp, marknadsföring, logistik, transport, logistik mm och vill/behöver utveckla sina kunskaper för att bättre förstå hur deras beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Programmets upplägg

Inledningsvis behandlas ekonomi som ämne i syfte att ge deltagarna förståelse för det finansiella språket, principer och begrepp. Deltagarna ska få förståelse för hur olika ekonomiska rapporter ska tolkas och hur analysen av dessa och slutsatserna man drar kan utgöra beslutsunderlag. Vidare kommer programmet ta upp enkla modeller och mått för lönsamhetsanalys, hur en effektiv analys av verksamheten kan göras och vad som bör mätas. Deltagarna ska efter avslutat program fått kunskaper för att aktivt arbeta och förstå verksamhetens finansiella läge. De har fått genomgång av enkla modeller för en högre effektivitet i kapitalbindning och hur man kan tänka när det gäller finansiering.

Lärandemål

Vid slutförd program kommer du ha en ökad kunskap och förståelse för

  • ekonomi som ämne
  • verkyg och modeller för analys och beslutsunderlag
  • hur du kan påverka din verkamhets lönsamhet.

Utbildare

Programmet levereras i samarbete med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg. Programansvarig är universitetsadjunkt Johan Åkesson. Johan Åkesson är kursansvarig lärare på Handelshögskolans Ekonomprogram och forskar inom ekonomistyrning sedan många år tillbaka. Han är också konsult inom ekonomistyrningsområdet, med fokus på ekonomimodeller och lönsamhetsrelaterade utmaningar.

Anmälan

När: 26-27 september 2017 på Lärcenter.

Pris: 8000kr exk.l moms. I priset ingår lunch och fika.

Max deltagare: 20 personer

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Informationsblad för utskriftPDF

Information

Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se