Strategisk Corporate Social Responsibility

Tvådagarsprogram i hållbar miljö och samhällsutveckling för företag

Hur påverkar miljö- och sociala frågor er verksamhet? Hur påverkar er verksamhet samhället och miljön? Programmet syftar till att ge en helhetsförståelse för hur CSR fungerar och hur ett företag kan integrera miljö- och sociala aspekter i företagets affärsstrategi samt praktisera dessa. Du eller dina medarbetare behöver inte arbeta dagligen med hållbarhetsfrågor utan programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom CSR och bättre vill förstå hur miljö- och sociala aspekter påverkar företagets olika delar. Deltagare kan arbeta inom inköp, kvalitet, marknad, produkt- eller tjänsteutveckling, tranport, logistik mm.

Programmets upplägg

Strategisk Corporate Social Responsibility fokuserar på att utveckla ett företags roll i samhället så att såväl lönsamheten som samhället förbättras. Programmet bygger huvudsakligen på generella teorier om hur strategier utvecklas som modifieras för CSR-frågornas unika karaktär. Fokus läggs även på hur CSR-frågor kan hanteras i globala leverantörskedjor. Programmet syftar till att förbereda deltagarna för att kunna delta i såväl operativa som strategiska diskussioner, snarare än funktionell specialisering.

Lärandemål

Vid slutförd kurs kommer du ha en ökad förståelse av hur CSR förhåller sig till affärsstrategier samt;

  • ha en ökad förståelse av olika perspektiv av CSR
  • att kritiskt kunna analysera företags CSR strategier
  • kunna analysera om CSR är relevant för dina egna affärsstrategier och i så fall hur.

 

Föreläsare

Utbildare

Programmet levereras i samarbete med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg. Programansvarig är Docent Niklas Egels Zandén. Niklas Egels Zandén är forskare inom management & organisation med fokus på hållbara strategier och leverantörskedjor. Han är också rådgivare åt privat näringsliv och offentlig sektor. Niklas undervisar samma Corporate Social Responsibility program för deltagarna på Handelshögskolans akademiska Executive MBA-program.

Anmälan

När: 6-7 september (8-17)

Pris: 8000kr exkl moms. I priset ingår lunch och fika.

Max deltagare: 20 personer

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Informationsblad för utskriftPDF

Information

Åsa Tidquist
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se